Dla Kandydata

 

Twoje dane osobowe wykorzystujemy podczas świadczenia usług HR, które obejmują usługi rekrutacji i selekcji.

 

Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane jako kandydata:

 • Dane identyfikacyjne – możemy przetwarzać  Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe ( adres korespondencyjny mailowy oraz zamieszkania i numer telefonu komórkowego), kraj zamieszkania, datę urodzenia, (w bardzo wyjątkowych przypadkach) płeć, podpis cyfrowy i języki, którymi się posługujesz
 • CV/życiorysy – możemy przetwarzać Twoje CV/życiorys, historię pracy, informacje o Twoim doświadczeniu, umiejętnościach, wykształceniu oraz inne istotne informacje (np. Twoje zdjęcie, notatki z rozmowy kwalifikacyjnej i dane osobowe, które są zawarte w liście motywacyjnym lub zebrane w ramach procesu aplikacyjnego)
 • Informacje o wynagrodzeniach – możemy przetwarzać dane osobowe dotyczące aktualnego wynagrodzenia i świadczeń, w tym dodatków, okresowych płatności i świadczeń
 • Zdjęcia i nagrania wideo – gdy uczestniczysz w spotkaniach rekrutacyjnych, konferencjach wideo itp., możemy przetwarzać zdjęcia lub filmy, na których się znajdujesz
 • Informacje o odwiedzających budynki – gdy wchodzisz do naszych budynków, ze względów bezpieczeństwa możemy zbierać informacje: Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, numer rejestracyjny samochodu i inne dane identyfikacyjne. 
 • W sytuacjach, w których jesteśmy do tego prawnie zobowiązani ze względów zdrowotnych i bezpieczeństwa, możemy również poprosić Cię o ujawnienie informacji o Twoim zdrowiu (w tym informacji związanych z infekcjami wirusowymi, grypą itp.)
 • Informacje, które dodatkowo zdecydujesz się nam udostępnić – możemy przetwarzać dodatkowe dane osobowe, jeśli zdecydujesz się nam je udostępnić.

 

Dane te możemy uzyskać bezpośrednio od Ciebie lub pośrednio. Gdy będziemy się z Tobą komunikować poprzez dane uzyskane pośrednio w związku z naszymi Usługami np. gdy będziemy mieli dla Ciebie ofertę pracy, poinformujemy Cię o źródłach danych z których korzystamy i celu przetwarzania. Z wyjątkiem  sytuacja, gdy podanie tych informacji spowodowałoby niewspółmiernie duży wysiłek. W takim przypadku możemy podjąć alternatywne środki w celu ochrony Twoich praw i wolności. 

 

Potrzebujemy Twoich danych osobowych żeby:

 • Przetwarzać Twoje dane osobowe, aby polecić Ci pracę na podstawie Twojego profilu i umożliwić naszym konsultantom zapewnienie Ci dopasowanych ofert pracy, opcji przekwalifikowania, zaproponowanie dodatkowych szkoleń w razie potrzeby. Przetwarzanie Twoich danych w tym celu i korzystanie z systemów, które automatyzują naszą pracę  jest niezbędne do świadczenia tych usług, a co za tym idzie opiera się na (przed)umownej konieczności.
 • Szkolić i aktualizować systemy oraz do celów statystycznych. W naszej codziennej pracy używamy narzędzi, które usprawniają np. selekcję kandydatów  i opierają się na technologii uczenia maszynowego. Aby technologia ta działała niezawodnie, musi cały czas się szkolić i aktualizować na podstawie istniejących już danych. Możemy przetwarzać też dane osobowe w zagregowany sposób do celów statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego szkolenia i aktualizacji systemów, z których korzystamy. Wdrożyliśmy środki zaradcze w celu ograniczenia wpływu przetwarzania danych na Twoją prywatność. Masz możliwość usunięcia informacji pozwalających na ustalenie tożsamości oraz wprowadziliśmy łatwą procedurę wycofania zgody dotyczącej preferencji.
 • Zarządzać sporami i postępowaniami spornymi oraz by obsługiwać  zgłoszenia w ramach procedury zgłaszania naruszeń w Flash Recruitment. W tych przypadkach przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Flash Recruitment, które obejmują ochronę aktywów firmy, ochronę interesów prawnych firmy oraz zarządzanie roszczeniami i sporami prawnymi, a także obsługę zgłoszeń potencjalnych naruszeń dotyczących lub związanych z Flash Recruitment..
 • Organizować wydarzenia na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, który opiera się na utrzymywaniu dobrych relacji z grupą kandydatów i promowania usług poprzez zapraszanie Cię na nasze wydarzenia.
 • Na wypadek sytuacji awaryjnej, gdzie przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Flash Recruitment, które obejmują ochronę i zabezpieczenie naszych aktywów, obiektów, systemów informatycznych i pracowników w celach dotyczących obiektów, bezpieczeństwa i planowania.

 

Przechowujemy Twoje dane w czasie:

 • przez 12 miesięcy od czasu zamknięcia procesu rekrutacji, jeśli wyraziłeś zgodę na udział tylko w jednym, konkretnym procesie;
 • przez 24 miesiące od czasu złożenia aplikacji, jeśli wyraziłeś zgodę na różne procesy rekrutacyjne.

 

Dla Klienta

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, jeśli pracujesz dla firm, z którymi współpracujemy lub chcemy współpracować. Np. składamy ofertę współpracy, utrzymujemy relację z biznesową z firmą, dla której pracujesz.

 

Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane

 • Dane identyfikacyjne – możemy przetwarzać  Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe ( adres korespondencyjny mailowy oraz zamieszkania i numer telefonu komórkowego), kraj zamieszkania, datę urodzenia, (w bardzo wyjątkowych przypadkach) płeć, podpis cyfrowy i języki, którymi się posługujesz
 • Informacje zawodowe – możemy przetwarzać informacje związane z wykonywana przez Ciebie pracą. Np. stanowisko, dział, w którym pracujesz, lokalizacja Twojej firmy.
 • Zdjęcia i nagrania wideo – gdy uczestniczysz w wydarzeniach, spotkaniach, konferencjach itp. które organizujemy, możemy przetwarzać zdjęcia lub filmy, na których się znajdujesz.
 • Wyniki ankiet – możemy przetwarzać Twoje odpowiedzi na pytania w ankietach.
 • Informacje o odwiedzających budynki – gdy wchodzisz do naszych budynków, ze względów bezpieczeństwa  możemy zbierać informacje:c Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, numer rejestracyjny samochodu i inne dane identyfikacyjne. 
 • Informacje, które dodatkowo zdecydujesz się nam udostępnić – możemy przetwarzać dodatkowe dane osobowe, jeśli zdecydujesz się nam je udostępnić.

 

Potrzebujemy Twoich danych osobowych żeby:

 • Administrować i zarządzać stosunkiem umownym pomiędzy Flash Recruitment i naszymi Klientami oraz Dostawcami.
 • Rozwijać naszą działalności (w tym wysyłanie komunikatów marketingowych i ofert). W zależności od okoliczności będziemy zbierać i przetwarzać Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, albo na naszym prawnie uzasadnionym interesie związanym z  utrzymywaniem dobrych relacji z naszymi bieżącymi lub przyszłymi klientami i dostawcami. Zawsze możesz zdecydować, że nie chcesz już otrzymywać od nas komunikatów marketingu bezpośredniego i ofert; spójrz na sekcję „Twoje prawa do ochrony danych”.
 • W przypadku  sytuacji awaryjnej. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Flash Recruitment, które obejmują ochronę i zabezpieczenie aktywów, obiektów, systemów informatycznych i pracowników.
 • Realizować cele wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Flash Recruitment, które obejmują ochronę pracowników i aktywów firmy, ochronę jej interesów prawnych oraz zarządzanie roszczeniami/sporami prawnymi; i/lub do celów ochrony żywotnych interesów osób, których dotyczą dane.
 • Organizować wydarzenia. Na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego organizowania wydarzeń w taki sposób, aby lepiej budować i utrzymywać relacje z naszymi klientami i dostawcami.
 • Zapobiegać nadużyciom finansowym, wykrywać je i prowadzić dochodzenia w ich sprawie. Podstawą prawną jest spełnienie naszych zobowiązań prawnych, gdy władze lub organy administracyjne proszą o informacje o naszym kliencie (w tym o dane osobowe); i/lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Flash Recruitment, które obejmują ochronę aktywów firmy, ochronę jej interesów prawnych oraz zarządzanie roszczeniami/sporami prawnymi.
 • Ochronić nasze aktywa i zapewnić bezpieczeństwo naszych systemów informatycznych. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Flash Recruitment.
 • Badać satysfakcję naszych klientów w celu lepszego zrozumienia ich potrzeb, ulepszania naszych usług oraz budowania i utrzymywania dobrych relacji z naszymi klientami. Na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego. 
 • Zarządzanie sporami i postępowanie sporne oraz obsługa zgłoszeń w ramach procedury zgłaszania naruszeń w Flash Recruitment. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Flash Recruitment, które obejmują ochronę aktywów firmy, ochronę jej interesów prawnych oraz zarządzanie roszczeniami/sporami prawnymi z naszymi klientami i dostawcami, a także obsługę zgłoszeń potencjalnych naruszeń dotyczących lub związanych z Flash Recruitment.
 • Zapewnić  zgodność z obowiązującymi nas wymogami prawnymi lub regulacyjnymi (np. do przechowywania niektórych informacji, w tym danych osobowych na podstawie przepisów podatkowych).
 • Ochronić nasze aktywa i zapewnić bezpieczeństwo naszych systemów informatycznych. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Flash Recruitment.
 • Prawidłowo prowadzić działalność i ze względu na dokładną sprawozdawczość finansową. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Flash Recruitment.

 

Przechowujemy Twoje dane w czasie:

 • Przynajmniej trwania umowy, która nas wiąże.
 • A Jeśli to konieczne, możemy przechowywać Twoje dane dłużej  w związku jakimikolwiek bieżącymi lub potencjalnymi sporami, w którym to przypadku będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do zakończenia sporu; i/lub w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi nas przepisami lub regulacjami prawnymi (np. dla celów podatkowych lub emerytalnych), w którym to przypadku będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak wymaga tego nałożony na nas  obowiązek prawny.

 

OGÓLNE 

Udostępniamy Twoje dane:

 • Naszym klientom w zakresie świadczonych dla nich usług rekrutacji.
 • Zewnętrznym dostawcom usług informatycznych.
 • Dostawcom usług prawnych.

 

Udostępniamy dane w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak i poza nim. Gdy przekazujemy Twoje dane za granicę, robimy to zgodnie z obowiązującym prawem i wymagamy odpowiedniego poziomu ochrony Twoich danych osobowych.

 

Chronimy Twoje dane osobowe:

 • technicznymi i organizacyjnymi środkami bezpieczeństwa;
 • przed przypadkową utratą, zmianą, zniszczeniem, wykorzystaniem, ujawnieniem, nieuprawnionym dostępem;
 • ograniczaniem dostępu do Twoich danych tylko tym podmiotom, które mają realną potrzebę biznesową;
 • narzucając zasady dotyczące bezpieczeństwa informacji i IT, ochrony danych podmiotom przetwarzającym Twoje dane;

 

Prawa do ochrony danych, które masz:

 

 1. Prawo do informacji - masz prawo do uzyskania jasnych i zrozumiałych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe i jakie przysługują Ci w związku z tym prawa. Dlatego przekazujemy Ci informacje zawarte w tej zakładce e.

 

 1. Prawo dostępu - masz prawo do dostępu do przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych. Umożliwiamy Ci sprawdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

 

 1. Prawo do sprostowania - w sytuacji gdy Twoje dane osobowe są niekompletne lub niedokładne, masz prawo żądać sprostowania swoich danych osobowych.

 

 1. Prawo do usunięcia - „prawo do bycia zapomnianym”, umożliwia żądanie skasowania lub usunięcia swoich danych osobowych, jeśli nie mamy istotnego powodu, abyśmy je przechowywali. Prawo do usunięcia danych nie jest prawem ogólnym; istnieją od niego wyjątki.

 

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania - masz prawo do powstrzymania dalszego wykorzystywania Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach. W sytuacji gdy przetwarzanie jest ograniczone, nadal możemy przechowywać Twoje dane osobowe, ale nie możemy ich dalej wykorzystywać. Prowadzimy spis osób, które poprosiły o powstrzymanie dalszego wykorzystywania ich danych osobowych, by  mieć pewność, że ograniczenie będzie przestrzegane w przyszłości.

 

 1. Prawo do przenoszenia danych - w pewnych okolicznościach masz prawo do odzyskania i ponownego wykorzystania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Ponadto, w przypadku spełnienia określonych warunków, masz prawo do przekazania takich danych osobowych bezpośrednio stronie trzeciej.

 

 1. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania - masz prawo sprzeciwić się niektórym rodzajom przetwarzania w określonych okolicznościach. W szczególności masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów lub ze względu na interes publiczny; 
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym profilowania); 
 • prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania Twoich danych osobowych do celów badań naukowych, historycznych lub statystycznych w określonych przypadkach.

 

 1. Prawo do wycofania zgody - jeśli przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w konkretnym przypadku opiera się na Twojej zgodzie, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. 

 

 1. Prawo do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji - masz prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji ma miejsce, gdy system elektroniczny wykorzystuje dane osobowe do podejmowania decyzji bez udziału człowieka. Nie jest to ogólne prawo do sprzeciwu; istnieją od niego wyjątki. Na przykład możemy korzystać z automatycznego podejmowania decyzji, gdy jest to konieczne do wykonania umowy z Tobą i istnieją odpowiednie środki w celu ochrony Twoich praw. 

 

Możesz skorzystać ze swoich praw pisząc pod adres mailowy rodo@flash-recruitment.com lub pod adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych Flash Recruitment PSA, Blacharska 11, 61-006 Poznań. Rozpatrzymy Twój wniosek ze szczególną starannością, aby zagwarantować skuteczne egzekwowanie Twoich praw. Możemy poprosić Cię o potwierdzenie tożsamości, aby mieć pewność, że nie udostępniamy Twoich danych osobowych nikomu poza Tobą! Musisz mieć świadomość, że w szczególnych przypadkach (na przykład ze względu na wymogi i regulacje prawne) możemy nie być w stanie od razu zrealizować Twojego wniosku. 

 

W każdym przypadku poinformujemy Cię o podjętych działaniach w terminie miesiąca od złożenia wniosku. 

 

Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego ds. ochrony danych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl.