4 główne różnice między azjatycką, a europejską kulturą pracy

Kultura pracy jest jednym z kluczowych czynników wpływających na sposób, w jaki firma działa, a także na jej sukces. Kiedy zachodnie firmy rekrutują specjalistów IT z Wietnamu, często muszą zmierzyć się z różnicami kulturowymi, które mogą wpłynąć na efektywność ich pracy. W tym artykule omówimy te różnice i podpowiemy, jak radzić sobie z nimi.


  1. Hierarchia

Kultura hierarchii jest bardziej powszechna w Wietnamie niż w zachodnich krajach. Szanowanie hierarchii jest bardzo ważne w wietnamskiej kulturze i ma duży wpływ na komunikację i podejmowanie decyzji. Pracownicy wietnamscy często oczekują instrukcji od swoich przełożonych i nie czują się komfortowo, podejmując decyzje bez ich zgody. W firmach zachodnich, oczekuje się jednak, że pracownicy będą bardziej samodzielni i podejmą decyzje na podstawie swojego własnego osądu. 
Ważne jest, aby zachodni menedżerowie byli jaśni w swoich oczekiwaniach, a także zapewnili wietnamskim pracownikom środowisko pracy zachęcające do wyrażenia swojego zdania. Warto rozważyć onboardingowe szkolenie w dziedzinie samodzielności, które zachęci do podejmowania decyzji bezpośrednio przez pracowników.

  1. Komunikacja

Wietnamczycy mają skłonność do unikania konfliktów i krytyki, co oznacza, że nie zawsze mówią bezpośrednio o swoich problemach lub obawach. W zachodnich firmach natomiast, otwarta i bezpośrednia komunikacja jest kluczowa.

Jak sobie z tym poradzić: Zachodni menedżerowie powinni wykazywać otwartość i zapraszać wietnamskich pracowników do szczerej rozmowy. Należy także zachęcać ich do dzielenia się swoimi myślami i oczekiwaniami, a także do zadawania pytań, gdy mają wątpliwości. Warto nagradzać ich werbalnie za wyrażanie własnego zdania i informowanie o swoich błędach, by przełamać wschodnie wychowanie.

  1. Zarządzanie czasem

W Wietnamie kultura pracy jest mniej „skupiona na czasie” niż w krajach Zachodu. To oznacza, że ​​pracownicy mogą być bardziej skłonni do zatrzymywania się i porozmawiania z kolegami lub odłożenia projektu na bok, aby pomóc w innej sprawie. W firmach zachodnich, czas jest najczęściej traktowany jako cenny zasób, a planowanie i kontrola czasu są kluczowe. Można poradzić sobie z tą różnicą kulturową poprzez ustanowienie jasnych i precyzyjnych harmonogramów i oczekiwań, aby zminimalizować nieporozumienia i zapewnić odpowiednie zarządzanie czasem.

  1. Praca w grupie

W kulturze pracy w Wietnamie wartościuje się bardziej pracę w grupie niż indywidualną. Pracownicy zazwyczaj cenią sobie relacje z innymi członkami zespołu i zależy im na utrzymywaniu pozytywnej atmosfery w miejscu pracy. 

Jednakże, podejście do pracy w grupie w Wietnamie może różnić się od zachodnich standardów. Na przykład, w Azji może być bardziej akceptowalne, że jeden z członków zespołu przejmie większość projektu lub podejmie większość decyzji, podczas gdy w zachodnich firmach zwykle oczekuje się, że praca będzie równomiernie rozłożona między wszystkich członków zespołu, a decyzje będą podejmowane w ramach dyskusji i konsultacji. W związku z tym, warto dokładnie omówić kwestie związane z podejściem do pracy w grupie podczas procesu rekrutacji i wyjaśnić, jakie są oczekiwania w tej kwestii, aby uniknąć nieporozumień i konfliktów w przyszłości.

Podsumowanie

Podsumowując, różnice kulturowe między Wschodem, a Zachodem mogą wpłynąć na sposób pracy i relacje między pracownikami. Należy zrozumieć te różnice i nauczyć się dostosowywać do obu kultur, aby osiągnąć sukces w rekrutacji programistów z Wietnamu i utrzymać ich długoterminowo w firmie. Zwrócenie uwagi na aspekty takie jak hierarchia, komunikacja, czas pracy, relacje międzyludzkie i inicjowanie zmian w kulturze organizacyjnej firmy może pomóc w ułatwieniu integracji pracowników z Azji i zbudowaniu pozytywnych relacji w zespole. Ważne jest również, aby zapewnić szkolenia dotyczące różnic kulturowych i wdrażać politykę integracyjną, aby zapewnić, że wszyscy pracownicy czują się komfortowo i cenieni w swojej pracy. Ostatecznie, stosowanie strategii, które uwzględniają różnice kulturowe, może pomóc w zwiększeniu zaangażowania i zadowolenia pracowników, co prowadzi do większej produktywności i sukcesu firmy.