Case study dla Flash Recruitment

W dzisiejszych czasach wiele firm z branży IT ma problem z rekrutacją wykwalifikowanych specjalistów. Jednym z rozwiązań tego problemu jest poszukiwanie talentów za granicą. Nasz klient – polski software house zatrudniający kilkadziesiąt osób – zdecydował się na zatrudnienie programistów z Wietnamu i chętnie opowiedział nam o swojej decyzji oraz procesie rekrutacji. Jakie wyzwania napotkali i jak im sobie poradzili? Czy ich decyzja okazała się trafiona? Zapraszamy do lektury naszego case study, który przedstawi historię naszego klienta i pozwoli zobaczyć, jak można skutecznie rekrutować specjalistów IT spoza Polski.

 1. Dlaczego zdecydowaliście się na rekrutację programistów z rynku wietnamskiego?

Rozwój software house’u zakłada nie tylko ciągłe pozostawanie na bieżąco z nowymi technologiami i innowacyjnymi rozwiązaniami, ale przede wszystkim wymaga powiększania zespołu, który odpowiada za dostarczanie projektów. Rosnąca liczba nowych klientów oraz ambitne propozycje współpracy również i w naszym przypadku wiązały się z potrzebą zatrudnienia nowych deweloperów. Rozpoczynając działania rekrutacyjne, szybko przekonaliśmy się o tym, że proces rekrutacji w kraju jest czasochłonny i kosztowny – znalezienie wykwalifikowanego pracownika w Polsce wymagało poświęcenia przynajmniej od 4 do 6 miesięcy. W obliczu takiej sytuacji na rynku krajowym zdecydowaliśmy się na poszukiwania doświadczonych specjalistów w innych krajach. Zgłębiając informacje o kondycji branży za granicą, dostrzegliśmy, że miejscem, w którym szczególny nacisk kładzie się na naukę programowania już od początku edukacji w szkołach, jest Wietnam. Właśnie to w największej mierze spowodowało, że zainteresowaliśmy się właśnie tym rynkiem. 

2. Z jakimi przeszkodzami zmagaliście się przy zatrudnianiu programistów z Azji?

Wejście na wietnamski rynek wiązało się z wieloma wyzwaniami, którym musieliśmy sprostać, by wypracować efektywne i zadowalające dla obu stron warunki współpracy. Przede wszystkim musieliśmy zrozumieć zarówno kulturę, jak i model pracy charakterystyczny dla tej części Azji. Przed nami pojawiły się takie trudności, jak: 

 • różnice kulturowe – poznanie wietnamskiej kultury pracy uświadomiło nam, że niezbędne jest wypracowanie odmiennych standardów współpracy w stosunku do pracowników z Azjii i Europy; 
 • sposób komunikacji – choć poziom języka angielskiego mieszkańców Wietnamu można uznać za komunikatywny to istnieją pewne szczegóły (np. wymowa czy tworzenie tzw. “kalk językowych), które wpływają na trudności w kontaktach profesjonalnych;
 • kontrola czasu pracy – w związku z tym, że zatrudnienie pracowników z Azji wiąże się najczęściej ze zdalną formą pracy, dostrzegliśmy konieczność stosowania narzędzi do pomiaru jej czasu takich jak desktime; 
 • organizacja pracy – nasze projekty wykonywane są według określonych zarówno przez nas, jak i naszych klientów standardów. Z tego względu konieczne jest zagwarantowanie wsparcia wietnamskich zespołów w zakresie ich zrozumienia, jakim jest przyporządkowanie.

3. Jak rozwiązaliście wspomniane wcześniej problemy?

Początkowo decyzja związana z otwarciem się na rynek wietnamski nie należała do najprostszych. Różnice kulturowe, organizacja procesu rekrutacji czy opracowanie całkowicie zdalnej formy onboardingu developerów to tylko część obszarów, w których dotychczas nie mieliśmy doświadczenia. W związku z tym wsparcie zewnętrznej agencji okazało się  niezbędne, by rozpocząć nasze zagraniczne działania.  Skorzystanie z usług firmy rekrutacyjnej przyniosło nam korzyści związane nie tylko z usprawnieniem i przyśpieszeniem samego procesu rekrutacji od strony technicznej (co wpłynęło na łatwość skalowania zespołów w zależności od bieżących potrzeb), ale także ze wsparciem w zakresie: 

 • procesu adaptacji pracownika w nowym miejscu pracy,
 • przeprowadzania stałych i regularnych (co 6 miesięcy) rozmów feedbackowych w zgodzie z wietnamską kulturą pracy, 
 • organizacji pracy zagranicznych zespołów.

4. Jakie korzyści osiągnęliście, dzięki skorzystaniu ze wschodniego rynku pracy?

Współpraca z wietnamskimi programistami w ciągu ostatnich miesięcy utwierdziła nas w przekonaniu, że praca w międzynarodowym zespole w pozytywny sposób wpływa na organizację pracy w naszej firmie, co pozwoliło nam osiągnąć takie korzyści w postaci: 

 • przyspieszenia rozpoczęcia prac nad poszczególnymi projektami;
 • poprawy jakości dostarczanych produktów i usług,
 • zminimalizowania czasu pracy nad zadaniami, 
 • optymalizacji kosztów zatrudnienia programistów. 

Decyzja o rozpoczęciu współpracy z zagranicznymi developerami to nie tylko korzyści względem projektów czy działania firmy, ale także pozytywny odbiór zmian przez szerokie grono pracowników i naszych klientów. Co dokładnie mówią oni o tej zmianie? 

“Dzięki współpracy z programistami z Wietnamu jesteśmy w stanie łatwiej wspierać klientów w ramach opieki SLA” 

“Cenię sobie fakt, że w codziennej współpracy używamy języka angielskiego, który świetnie oddaje specyfikę branży IT” 

“Możemy uczyć się od siebie nawzajem i w ten sposób szybciej rozwiązywać napotkane problemy” 

6. Podsumowanie 

Znalezienie doświadczonych specjalistów na rynku IT to zadanie, które jest kluczowe dla skutecznego rozwoju software house’u. Szczególnie w czasach niedoboru deweloperów na rodzimym rynku decyzja o rozpoczęciu zagranicznej rekrutacji może okazać się jednym z najlepszych rozwiązań w osiągnięciu założonych celów. W naszym przypadku skorzystanie z usług agencji rekrutacyjnej pomogło osiągnąć mierzalne korzyści w tym aspekcie i tym samym nie tylko zbudować zaangażowany zespół, ale także stworzyć odpowiednie warunki do rozwoju na przyszłość.